Školenia od výrobcov

0 druhov školenia
0 termínov
Späť na zoznam

Okrem školení zameraných na celú sortimentnú či technologickú skupinu ponúkame v spolupráci s našimi dodávateľmi školenia zamerané na ponuku konkrétneho výrobcu či značky.

Tieto školenia idú viac do hĺbky jednotlivých produktov, sú často zamerané viac na praktickú stránku (správne a efektívne postupy montáže). Vybrané školenia sú spojené aj s možnosťou získania certifikátu, oprávňujúceho k montáži daného typu zariadenia.

Školenia prebiehajú často priamu u výrobcu a ich súčasťou je aj prehliadka výrobného závodu.

Aktuálne školenie

Rýchly prehľad školení plánovaných na najbližšie obdobie nájdete tu.


HORE